Kancelaria Themi dochodzi na rzecz swoich Klientów odszkodowań i zadośćuczynień za śmierć członków rodziny oraz osób najbliższych, jeżeli nastąpiła ona w wyniku cudzych działań bądź zaniechań. Śmierć osoby bliskiej bez względu na to czy nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, zawinionego błędu medycznego czy też w wyniku przestępstwa zawsze jest ogromną tragedią.

Tragedia taka niesie dla rodziny i najbliższych zmarłego niewyobrażalne cierpienie psychiczne, ale często także znaczne pogorszenie sytuacji materialnej oraz widoków na przyszłość, tym bardziej gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny bądź miał na utrzymaniu małoletnie lub niepracujące dzieci. Adwokaci Kancelarii Themi pomagają uzyskać odszkodowania oraz zadośćuczynienie za śmierć a wszędzie gdzie to możliwe również wysokie renty od towarzystw ubezpieczeniowych sprawców z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC lub samych sprawców w braku takiego ubezpieczenia. Obok dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w drodze polubownej i sądowej, nasza kancelaria oferuje rodzinie i bliskim zmarłego także wszechstronną pomoc prawną związaną z pozostałymi skutkami prawnymi śmierci osoby najbliższej począwszy od reprezentacji w postępowaniach karnych po doradztwo w sprawach majątkowych.


Zgłoś wypadek!

Odzyskamy Twoje Odszkodowanie!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach marketingowych, tj. sprzedaży produktów Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty produktowej Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com