Zgłoś wypadek! Bezpłatna Analiza!

Miałeś wypadek? Odniosłeś szkodę?

Wyślij zgłoszenie do bezpłatnej analizy Twojego przypadku!

Wypełnij formularz a nasi prawnicy skontaktują się z Tobą, dokonają bezpłatnej analizy prawnej Twojej sprawy, ustalą zasadność dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia oraz wysokość roszczeń.

Wypełnij formularz!

 

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Kancelaria Themi reprezentuje poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed sprawcami zdarzeń, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, które zobowiązane są do naprawienia szkody w toku postępowań polubownych/mediacyjnych, a także przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, dążąc do uzyskania słusznych, odpowiadających faktycznie poniesionej szkodzie odszkodowań i zadośćuczynień.

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Kancelaria Themi dochodzi na rzecz swoich Klientów odszkodowań i zadośćuczynień za śmierć członków rodziny oraz osób najbliższych, jeżeli nastąpiła ona w wyniku cudzych działań bądź zaniechań. Śmierć osoby bliskiej bez względu na to czy nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, zawinionego błędu medycznego czy też w wyniku przestępstwa zawsze jest ogromną tragedią.

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Uległeś wypadkowi przy pracy? Prawnicy Kancelarii Themi pomogą Ci odzyskać należne odszkodowania i zadośćuczynienie od pracodawcy bądź ubezpieczyciela pracodawcy. Często ofiary wypadków przy pracy są nieświadome swoich praw i odpowiedzialności prawnej pracodawcy i ubezpieczyciela przyjmując odmowę wypłaty odszkodowania bez protestu lub zgadzając się na rażąco zaniżone kwoty proponowane postanowieniami ugody.

Czytaj więcej...